Wesprzyj nas

 

Przestępstwa w internecie to sprawa każdego z nas. Internet miał być dla nas przestrzenią wolności, tymczasem coraz częściej bywa miejscem łamania prawa. W trosce o bezpieczeństwo każdego użytkownika zapraszamy grono ekspertów do wspólnego namysłu, jak ścigać i karać przestępców, a także jak bronić się przed ich atakami.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w to dzieło. Państwa darowizna pokryje koszty zakwaterowania prelegentów, wynajęcia sali, obsługi technicznej i administracyjnej. Przestrzeń debaty i wymiany doświadczeń jest nięzbędna do wypracowania naprawdę skutecznych metod przeciwdziałania przestępcom.

Z naszych wyliczeń wynika, że koszt konferencji w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi około 200 zł.
Dlatego zachęcamy Państwa do przekazania 200 zł lub dowolnej innej kwoty na rzecz konferencji.

Chcesz zostać sponsorem strategicznym?

Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość

Idea konferencji:

Konferencja dotyczy problematyki ścigania szeroko pojętej przestępczości internetowej. Rozwój Internetu, a w szczególności portali społecznościowych, powoduje wzrost wykorzystywania platform internetowych do dokonywania czynów zabronionych (np. Facebook, Twitter). Wzrasta również możliwość wykorzystywania mediów społecznościowych do propagowania terroryzmu czy działań dezinformacyjnych, niejednokrotnie mających wpływ na funkcjonowanie organów państwa czy bezpieczeństwa obywateli. Ustalanie okoliczności, a przede wszystkim osób będących sprawcami czynów zabronionych popełnionych za pośrednictwem Internetu, jest niezwykle trudne. Wynika to nie tylko z ograniczeń dotyczących sposobu pozyskania konkretnych informacji od administratorów największych portali społecznościowych, ale również z bardzo konkretnych ograniczeń dowodowych.

W trakcie konferencji prelegenci m.in.:

 

  • przedstawią najbardziej istotne problemy wynikające z prawnych oraz faktycznych przeszkód, które uniemożliwiają sprawne ustalenie sprawców czynów zabronionych popełnionych za pośrednictwem Internetu;
  • zaprezentują nowoczesne metody dowodowe, które mogą być wykorzystywane w ściganiu przestępstw internetowych;
  • wskażą na problemy związane z uzyskiwaniem danych od administratorów największych portali społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter), które umożliwiałyby ustalenie sprawców przestępstw;
  • przedstawią rozwiązania prawne obowiązujące w innych państwach, które przyznają organom ścigania instrumenty skutecznego ścigania sprawców przestępstw internetowych;
  • przedstawią proponowane rozwiązania legislacyjne, które mogłyby usprawnić sposób ustalania sprawców przestępstw popełnionych za pośrednictwem sieci Internet, jak również przeciwdziałania tego rodzaju czynom zabronionym;
  • zastanowią się, czy możliwa jest harmonizacja przepisów prawa europejskiego w zakresie instrumentów służących ściganiu sprawców przestępstw internetowych.

Prelegenci

Paweł Rybicki

Członek Komitetu Sterującego sieci Innovation by Law Enforcement Agencies networking – ILEAnet

 

Sebastian Kaleta

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

dr hab. Wojciech Gizicki

Prodziekan, profesor KUL – Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

dr hab. Andrzej Zybertowicz

Doradca Prezydenta RP

adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Rektor Collegium Intermarium

 Jacek Cegieła

Pełnomocnik dyrektora Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem w Poczcie Polskiej

Program

20 stycznia, godz. 14:30 – 17:30

14.30 – 15.30

Panel dyskusyjny „Przeciwdziałanie przestępczości internetowej – doświadczenia legislacyjne państw trzecich i propozycje zmian”

Paweł Rybicki (Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych)
„Standaryzacja w obszarze zwalczania cyberprzestępczości”

Sebastian Kaleta (Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości)
„Instrumenty ścigania treści przestępnych w świetle projektu z dnia 15 stycznia 2021 r. ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych”

Jacek Cegieła – pełnomocnik dyrektora Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem w Poczcie Polskiej
„Działania Poczty Polskiej wobec zagrożeń związanych z cyberprzestepczością w Polsce i wobec regulacji miedzynarodowych”.

Moderator – Łukasz Bernaciński (członek Zarządu Ordo Iuris)

16.00 – 17.30

Panel dyskusyjny „Dezinformacja i walka z treściami terrorystycznymi w przestrzeni internetowej jako wyzwanie w dobie współczesności”

Dr hab. Andrzej Zybertowicz (Doradca Prezydenta RP)
„Strukturalne zatrucie infosfery jako kontekst dla badań dezinformacji i wojny informacyjnej”

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Cóż to jest prawda…”. Racja stanu w dobie zniekształceń poznawczych”

Adw. dr Bartosz Lewandowski – (rektor Uczelni Collegium Intermarium)
„Ściganie treści przestępczych popełnianych za pośrednictwem portali społecznościowych w Niemczech”

Konferencja

 Aby obejrzeć konferencję, kliknij tutaj

Organizatorzy

Fundacja Edukacja do wartości

Patronaty Honorowe

Partner strategiczny

Patroni medialni